Studiedag ‘Je leerling als spiegel’

Doel

Het doel van de studiedag ‘Je leerling als spiegel’ is dat docenten ontdekken op welke wijze zij gespiegeld worden door een leerling en wat het effect is van de plek die docenten innemen ten opzichte van een leerling. In de studiedag gaan de docenten aan het werk met een combinatie van de methodieken PresentChild® & Systemisch Werken.

 

Inhoud & Werkwijze

PresentChild®

De methodiek PresentChild® maakt duidelijk dat een leerling zich net zo intens en actief inzet voor het welbevinden van een docent als een docent voor dat van zijn leerling. De leerling gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in de ontwikkeling van een docent. De leerling nodigt (zonder dat hij zich daarvan bewust is) de docent uit in de spiegel te kijken. Als de docent daar gehoor aan durft te geven, betekent dit een verrijking voor hemzelf als beroepskracht én als mens. En de docent zal ook merken dat het positief doorwerkt op het gedrag en het welzijn van de leerling.


Systemisch werken

Docenten maken deel uit van veel verschillende systemen (bijv. het eigen gezin, het gezin van herkomst, de klas, de school, het schoolbestuur). Systemen waarin allerlei ongeschreven regels gelden. En deze systemen hebben invloed op de docent, zowel op positieve als negatieve wijze. In de studiedag ontdekken docenten op welke wijze de verschillende systemen van invloed zijn op het docentschap en welke plek zij innemen t.o.v. de leerling en hoe ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.

 

Programma studiedag ‘Je leerling als spiegel’

09.00-09.30 uur : Inloop
09.30-10.00 uur :
 • Kennismaking met deelnemers en met visie/werkwijze Knap Kind
 • Aandacht voor persoonlijke doelen van de deelnemers
10.00-12.00 uur : De methode PresentChild®
 • Theoretische basis
 • Oefenen met verschillende werkvormen
12.00-13.00 uur : Lunch
13.00-15.30 uur : De methode Systemisch Werken
 • Theoretische basis
 • Oefenen met systeemtekenen
 • Ervaren van eigen systemische opstelling
15.30-16.00 uur : Evaluatie en afronden van de studiedag

 

Praktische informatie

Data studiedagen

• Dinsdag 21 maart 2017
• Vrijdag 24 maart 2017

Waar

‘De droom van Zwolle’ (in Zwolle)

Kosten

€ 250,=
Er is ruimte voor maximaal zes deelnemers.

Meer weten?

Bel Simone (06-22871587) of mail naar simone@knapkind.nl Meld je aan door te mailen naar info@knapkind.nl Aanmelden kan tot dinsdag 7 februari 2017. Op www.knapkind.nl is informatie te vinden over de visie, werkwijze en het aanbod van Knap Kind.