upload_pic/mentoraat_kop.jpg

Het mentoraat ... een klus erbij of een vak apart?


De praktijk; een klus erbij!

Kom jij uit met de uren die je krijgt om het mentoraat in te vullen? Heb jij ’t idee dat je voldoende tijd en aandacht aan het mentorschap kunt geven? Word je blij van je taak als mentor?
Het mentoraat is een omvangrijke klus, er wordt nogal wat van je verwacht als je mentor bent. Je wordt geacht te zorgen voor een veilige sfeer in de klas, je mag een deel individuele begeleiding van leerlingen op je nemen, je verwijst leerlingen door naar gespecialiseerde hulpverleners, je draagt zorg voor informatievoorziening naar de ouders, je ziet toe op de algemene voortgang van de leerlingen, je bent betrokken bij klassenavonden/uitjes, je brengt mogelijke problemen in kaart. ‘Zo maar’ even een greep uit de taken van een mentor. En dat doe je naast de lessen Geschiedenis die je geeft. Terwijl je er ooit voor hebt gekozen om Geschiedenis te gaan studeren en daarin les te gaan geven.


Het belang van het mentoraat

Uit alle gesprekken die we afgelopen jaren hebben gevoerd op scholen over de invulling van het mentoraat en de mentorlessen de twee belangrijkste conclusies:
• scholen vinden een goed mentoraat van groot belang
• er is onvoldoende tijd en ruimte om een kwalitatief sterk mentoraat op te bouwen
Wat is de toegevoegde waarde van een goed mentoraat? Leerlingen voelen zich veilig en prettig op de school waar ze vijf dagen per week vertoeven. Ze hebben het gevoel dat ze gehoord en gezien worden, dat ze (indien nodig) ergens terecht kunnen. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt om te kunnen leren en te kunnen presteren, hetgeen van ze wordt verwacht.
Het belang van een goed mentoraat wordt gezien en tegelijkertijd is er onvoldoende tijd en ruimte om dit te realiseren. Hoe kan dat? Enkele reacties uit de gesprekken die we hebben gehad zijn: ‘We moeten al zoveel, daardoor is het mentoraat een ondergeschoven kindje’ en ‘We worden afgerekend door de inspectie op onderwijsresultaten, dus dat krijgt prioriteit’ of ‘Een goed mentoraat is niet meetbaar in resultaat’.


Het ideale plaatje; een vak apart!

Als het aan ons ligt, is mentor zijn in het VO ‘een vak apart’! Het mentorschap vraagt andere competenties dan het overdragen van vakkennis. En dat laatste is waar de meerderheid voor heeft gekozen, het lesgeven in het vak waarin ze zijn afgestudeerd. Als ervoor wordt gekozen om door te gaan op de huidige manier, is het onmogelijk een kwalitatief sterk mentoraat op te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat er genoeg docenten in een school werkzaam zijn die hier voor willen gaan. Op de voorwaarde dat ze gefaciliteerd worden om het vak ‘mentor’ met hart en ziel uit te kunnen voeren. Er écht kunnen zijn voor je mentorleerlingen, daar is deskundigheid en tijd voor nodig.
Dan is er een mentor die ervoor zorgt dat leerlingen zich veilig en prettig voelen op school, die zijn leerlingen echt kent en ze begeleidt/coacht gedurende de middelbare schooltijd en die de brug kan bouwen naar ouders en collega vakdocenten. Met als uiteindelijke doel dat de leerling groeit gedurende de schoolperiode en vanuit zichzelf een keuze kan maken voor de volgende stap in zijn leven!

Meer weten? Neem dan de tijd om de informatie op de site te lezen. Of neem contact met ons op, we staan je graag te woord.